Videomapping

Videomapping instalace

Audiovizuální skupina Cirque Garuda vytváří videomapping instalace ve formě projekcí na budovy, objekty ale také ve spojení s interaktivní projekcí při tvorbě představení nového cirkusu.

Videomapping je rychle se vyvíjející umělecké odvětví, které je schopno vdechnout život architektonickým stavbám a 3D objektům za pomoci světla projektorů. Nejdříve je vytvořen 3D model, který musí přesně odpovídat proporcím skutečného objektu. Následuje proces tvorby animací existujících části budovy a abstraktních prostorových obrazů. Animace pohybující se částí budovy jsou posléze sjednoceny s tvary a konturami objektu pomocí speciálního videomapping software. Díky této technologii diváci zažívají zkušenost rozšířené reality a jejich vnímání není schopno rozlišit mezi projekcí a existujícím objektem. Videomapping novým výkladem existujícího prostoru který nás obklopuje. Skrze světlo projektoru je statická architektura, která nás denně obklopuje přeměněna ve fantaskní živou projekční plochu.

Tvorba videomapping projektu

Nejdříve je definován vizuální koncept projektu. Tematický rozsah se může pohybovat od černobílých abstraktních animací až po videomapping vyprávějící různé příběhy. Každý projekt je vytvářen na míru dané budovy a tak tvorba modelu a animací zabere několik týdnů a u větších projektů dokonce několik měsíců. Neodmyslitelnou součástí projekcí na budovy je vytvoření hudby a zvukových efektů, které podtrhují animace. Hudba je ideálně vytvářena souběžně s tvorbou 3D animací aby došlo ke vzájemné synchronizaci a celek působil organicky.

Interaktivní projekce a nový cirkus

Skupina Cirque Garuda se věnuje také tvorbě interaktivních projekcí, které se stávají součástí představení nového cirkusu. Proměňující se scénografie divadelní scény je vytvářena světlem projektoru. 3D animace které obklopující akrobaty jsou generovány pohybem umělců a živou hudbou za pomoci různých senzorů které přenášejí data o pohybu. Každé představení je tak jedinečné, scéna se promění v abstraktní svět vizuálních forem vytvářených interaktivní projekcí. Vzniká tak organická zkušenost, podobná přírodním procesům, kdy je vše neustále v pohybu a vše je ve vzájemné závislosti. Diváci tak mohou zažít představení propojující žánry divadla a digitálních medií.