Představení

Představení Cirque Garuda

Cirque Garuda ve svých představeních spojuje prvky nového cirkusu s interaktivními projekcemi a videomappingem. Akrobatická vystoupení, experimentální žonglování a taneční choreografie vyvstávají uprostřed světa abstraktních animací, které jsou vytvářeny pohybem tanečníků. Projekce vznikající v přítomném momentu představení za pomoci různých senzorů, obsahují 3D animace a organické formy. Pomocí tohoto prostředku je vyprávěn poetický příběh nového cirkusu, jehož svět je stejně nekonečný jako imaginace samotná. Skupina Cirque Garuda vytváří jedinečný umělecký koncept propojující nový cirkus a audio-vizuální show. Se svými představeními vystupuje po celém světě.

Nový Cirkus

Nový cirkus je jeden z nejprogresivnějších performativních žánrů současnosti. Obecně můžeme říci, že tímto názvem se označuje žánr kombinující divadelní prostředky s cirkusovými disciplínami. Výrazovými prostředky jsou v něm zejména techniky pohybového a tanečního divadla a z cirkusových technik jde například o různé formy akrobacie, žonglování, manipulace s objekty.

Přídomkem “nový” se tak vymezuje vůči cirkusu “tradičnímu” či “klasickému”. Od klasického cirkusu se kromě absence využití zvířat liší zejména tím, že na dovednosti performera nenahlíží pouze jako na atletický výkon. Výkon, který je v tradičním cirkusovém chápání ideálně nebezpečný a tím divácky zajímavý. Nový cirkus s ním pracuje jako s výrazovým prostředkem, obdobně jako jsou například taneční prvky v pohybovém a tanečním divadle či hlasové schopnosti herce v činohře. Cirkusové techniky v tomto žánru tedy slouží zejména jako prostředek k vyjádření dramaturgického záměru představení, či “aktu” - ať už je jím konkrétní příběh, pocit, atmosféra, obrazovost apod., v závislosti na režijním záměru. Pod pojmem nový cirkus tak můžeme nalézt pestrou škálu performativních forem, od moderních pouličních klauniád, přes poetická pohybová divadelní představení, až po fúzi nového cirkusu a audio-vizuální show, jako je tomu v případě projektů Cirque Garuda.