New circus and videomapping company

Nový cirkus

Cirque Garuda ve svých vystoupeních propojuje prvky akrobacie, experimentálního žonglování a tanečních vystoupení s interaktivními projekcemi. Díky využití moderních audiovizuálních technik jako je videomapping, nebo interaktivní projekce, posouvá existující hranice Nového cirkusu. Všechny výrazové prostředky se stávají pro Cirque Garuda nástrojem vyprávění poetických příběhů. Vzniká tak jedinečný koncept pohybového divadla, ve kterém je divák vržen do vizuálního světa fantazie, animací a cirkusových technik. Scénografie představení je téměř výhradně tvořena světelnou projekcí, která se ve spojení s pohybem akrobatů neustále transformuje. Aktéři pomocí svých těl zároveň vytvářejí abstraktní obrazové formy z projekcí a vstupují do neustále se proměňujícího světa kolem nich.

Nový circus

Představení cirque garuda

Videomapping

Cirque Garuda vytváří videomapping projekty v Čechách i v zahraničí od roku 2010 ve formě abstraktních 3D animací a interaktivních projekcí. Videomapping je metoda projekce na budovy a jiné objekty. Prostorové animace jsou skrze světelné paprsky z výkonných projektorů přeneseny na jakýkoliv 3D objekt. Statická architektura ožívá novým životem, když se její různé části přeskupují, rozpadají a znovu skládají do nečekaných vizuálních celků. Divák vstupuje do světů, které se skrývají pod povrchem budovy a tak je naše každodenní prostředí transformováno do dimenze nekonečné imaginace. Videomapping není pouze nástrojem, který vdechuje novou tvář architektuře, čím dál více je užíván jako prostředek pro vytváření scénografií v tanečních představeních a k tvorbě uměleckých instalací po celém světě.

Videomapping

Projekce na budovy